Erka-As

40 yılda çok sayıda büyük proje

Erka-As

Demiryolu, karayolu, otoyol projeleri

Güzergah, sanat yapıları, köprü, viyadük, tünel projeleri, jeodezik ve jeoteknik çalışmalar

Altyapı ve çevre mühendisliği

Kanalizasyon-drenaj, su temini ve dağıtımı, arıtma tesisleri (pissu, temizsu)

Enerji ve su kaynakları

Barajlar, hidroelektrik santrallar, pompa istasyonları

Toplu konut projeleri

Planlama, projelendirme, uygulama danışmanlığı, saha kontrolluğu

Hizmet binaları - özel yapılar

Yüksek yapılar, hastaneler, hizmet binaları planlaması, projelendirilmesi

Kentsel ulaşım sistemleri

Ulaşım etüdleri, raylı sistem ve diğer ulaşım sistemleri planlaması

Sanayi tesisleri, turizm ve diğer yatırımlar

Yatırım planlaması, fizibilite, ÇED etkileri, mühendislik-mimarlık projeleri, proje yönetimi, kontrolluk-danışmanlık