Erka-As

40 yılda çok sayıda büyük proje

Tamamlanan Projeler

Araştırma-Müşavirlik-Proje Yönetimi İşleri

Mühendislik ve Su Yapıları Projeleri

Altyapı Projeleri

Sınai Yapı Projeleri

Toplu Konut Projeleri

Diğer Yapı-Tesis Projeleri